BANYOLAN KHAS SUROBOYOAN

ARGOWILIS
Onok wong papat podho gak kenale
numpak sepur Argowilis jurusan Suroboyo
Bandung.
Sing pertama ibu-ibu umure sekitar 60an.
Ketokane termasuk keluarga ningrat lek
ndhelok pacakane.
Sebelahe ibu-ibu iku onok cewek ayu koyok
covergirl majalah umure sekitar 20an.
Ndhik ngarepe ibu-ibu iku mau onok tentara
berseragam dinas, lengkap karo tanda
jasane. Pokoke berwibawa, umure 50an.
Sebelahe tentara mau onok arek lanang
gondrong umure 25an. Ketokane rocker.
Selama perjalanan, wong papat iku ngobrol
macem-macem. Sampek moro-moro sepure
mlebu terowongan athik lampune mati,
dhadhi petengan pol. Wong papat iku malih
meneng kabeh.
Gak sui moro-moro onok suoro pipi disun
terus mari ngono suorone wong dikaplok
PLAK..!!!.
Wis mari ngono sepi maneh.
Sing ibu-ibu iku mau mbatin,” Wah hebat
arek wedhok sebelahku iki, isok menjaga
harga diri, gak gelem diperlakukan
sembarangan ”.
Sing arek wedhok sebelae yo mbatin
pisan, ”Gak salah tah, sing ngesun mau iku,
wong onok arek ayu koyok aku kok malah
nenek-nenek tuwek sing disun ”.
Lha sing tentara iku ambek ngusap-ngusap
pipine sing kenek kaplok melok mbatin
pisan, ”Jangkrik, gak melok ngesun tapi
kenek kaplok.
Dikiro aku pengecut tah, lek aku gelem gak
usah ngenteni peteng. Wah tersinggung
aku ”.
Arek rocker iku karo ngempet ngguyu
melok mbatin pisan, “Waahh.. kapan maneh
aku isok nggaplok Kolonel gathik konangan.
Padahal sing tak sun mau iku tanganku
dhewe hihihihi …”.
JIN
Mari kekeselen ngerombeng gak oleh-oleh,
Kayat katene ngaso ngisore wit asem,
mripate nguantuk, sikile kemeng, wetenge
lue. Sik tas katene keturon, dhadhak sikile
ngincak botol. Bareng botole dijupuk
dhadhak metu beluke, Kayat mencolot
kuaget.
“Hua ha ha ha, jenengku jin botol, telu
panjalukmu bakal tak turuti,” jare jine.
“Gak percoyo aku, paling kon kate mbujuki
aku. Biyen aku iki guanteng lan sugih, lha
saiki aku malih ireng mlarat koyok ngene iki
mergo dibujuki ambek jin ” jare Kayat.
“Lho biyen iku be’e awakmu pethuk ambek
jin kaspo, lha aku iki lak jin apikan tah,
dhadhi wis gak usah khawatir. Opo maneh
awakmu wis kadung koyok ngono, gak
bakal isok luwih soro maneh, wis tah gak
rugi pokoke. Lek gak percoyo, cobaken
dhisik ae njaluk opo ” jare jine maneh.
“Yo wis, awas lek awakmu mbujuki. Tak
gibheng kon !!!. Sing pertama, aku kepingin
ndhuwe dhuwik sak karung, ” jare Kayat
“Meremo dhiluk..” jare jine. Ting… Pas
melek moro-moro ndhik ngarepe Kayat wis
onok dhuwik sak karung, seket ewuan
kabeh.
“Sik gak percoyo tah awakmu, saiki njaluk
opo maneh .. ?” jare jine.
“Saiki …. aku njaluk omah mewah sak
montore, pokoke lengkap sembarange.”
jarene Kayat.
“Meremo dhiluk..” jare jine. Ting… Pas
melek moro-moro Kayat wis nang njero
omah mewah. Kayat sueneng gak karuan.
“Lha saiki kari sithok panjalukmu sing isok
tak turuti, pikiren sing temenan cik gak
getun ” jare jine. Ambek merem-merem
mbayangno, Kayat njaluk, “Aku kepingin
kulitku malih putih wudho dirubung wong
wedhok akeh ”.
Pas katene melek, samar-samar Kayat
krungu suorone wong wedhok rame ambek
keroso awake dicekel-cekel. Tapi kok
mambu iwak pindang, pikire Kayat mulai
curiga. Bareng melek, Kayat kuaget lha kok
wis nang tengah pasar, tibake Kayat wis
dhadhi tahu ning tampah…
“Jin guoblok!!! kok aku mbok dhadheke
tahuuuuuuuuu…. “
NGUMBAH KUCING
Wonokairun tuku rinso ndhik tokone Bunali.
“Mbah, kok dengaren sampeyan umbah-
umbah dhewe ?” takok Bunali.
“Aku katene ngumbah kucing” jare
Wonokairun.
“Gak salah tah Mbah.” Bunali bingung.
“Iyo soale kucingku akeh tumane.” Jare
Wonokairun.
“Wah yo isok mati kucing sampeyan Mbah”
Bunali ngilingno . “Lho koncoku wingi
ngono, yo gak opo-opo” jare Wonokairun.
Mari mbayar, Wonokairun mulih katene
ngumbah kucinge. Sisuke, Wonokairun teko
maneh ndhik tokone Bunali kate tuku rokok.
“Yok opo kucing sampeyan Mbah ?” takok
Bunali.
“Kucingku mati ” jare Wonokairun.
“Lho lak temen tah. Sampeyan iku tak
kandhani gak percoyo. Laopo kucing atik
diumbah ambek rinso, wong onok obat
tumo ” jare Bunali nyeneni.
“Kucingku mati gak mergo rinso” jare
Wonokairun njelasno.
“Opoko lho ??” Bunali gak sabar.
“Tak peres … .”
NGUNTAL YUYU
Sore-sore Wonokairun dijak ngobrol ambek
Bunali.
“Mbah. Jare arek-arek sampeyan wis rabi
ping telu. Yo tah ?” takok Bunali.
“Yo bener. Tapi bojoku wis tebhal kabeh.”
jare Wonokairun.
“Lho kok isok ?” jare Bunali.
“Sing pertama mati nguntal yuyu.” jare
Wonokairun
“Lha sing kedua ?” takok Bunali
“Sing kedua mati nguntal yuyu.” jare
Wonokairun.
“Lha sing ketiga yo nguntal yuyu pisan” jare
Bunalu kemeruh.
“Gak. Matine mergo tak gibheng.” jare
Wonokairun.
“Lho opoko ?” takok Bunali.
“Soale gak gelem nguntal yuyu …”
TUKU TISU
Wonokairun lagi blonjo ndhik minimarket
cedhak omahe. Sing dituku tibake daging
kalengan gawe pakane kucing. Pas katene
mbayar, Wonokairun ditakoni kasire.
“Mbah, lek sampeyan katene tuku pakan
kucing iki, sampeyan kudhu mbuktekno lek
sampeyan iku ndhuwe kucing. Aku
khawatir lek tibake pakan kucing iki
sampeyan emplok dhewe. ” jare Bunali,
kasire.
Wonokairun gak protes, mulih diluk, mbalike
nggendhong kucing dipamerno ndhik
Bunali.
“Iki kucingku ” jare Wonokairun ambek
mbayar daging kalengan gawe kucinge.
Sisuke Wonokairun teko maneh ndhik
minimarket, saiki tuku biskuit balung pakane
asu. Pas katene mbayar, ditakoni maneh
ambek Bunali.
“Mbah, sampeyan ndhuwe asu tah ?. Aku
khawatir lek tibake pakan asu iki sampeyan
emplok dhewe. ” jare Bunali, kasire.
Wonokairun gak protes, mulih diluk, mbalike
nuntun asu dipamerno ndhik Bunali.
“Iki asuku ” jare Wonokairun ambek mbayar
biskuit balung gawe asune.
Sisuke Wonokairun teko maneh ndhik
minimarket, karo nenteng kardus bekase
indomi sing pinggire dibolongi sak driji.
“Mbah, sampeyan katene tuku pakane ulo
tah ? ” jare Bunali. “Iki isine dhudhuk ulo.
Cobaken tanganmu lebokno kene lek pingin
ngerasakno. Wis tah tak jamin gak bakal
nyatek. ” jare Wonokairun.
Pertama Bunali rodhok wedhi, tapi mari
dibujuk Wonokairun akhire Bunali kendhel.
Drijine dilebokno ndhik bolongane kerdus.
Tibake njerone onok gembuk-gembuke.
Pas drijine ditarik maneh, ambune malih gak
whuenak.
Bunali misuh-misuh gak karuan, “Damput,
ancene wong dhobhol, lha laopo aku
sampeyan kongkon ndhemok tembelek.”
“Saiki, oleh tah aku tuku tisu kamar mandi ?
“.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: