KUMPULAN GUYONAN JOWO

Diambil dari milis alumni saya (bagi yang
bisa bahasa jawa, silahkan membaca
kemudian tertawa terpingkal.. jika ga bisa
bahasa jawa.. boleh juga membaca tapi
jangan salahkan saya kalau anda tidak
tertawa.. )
*”Kambil”*
enek wong duwe anak papat sik siji luwe sik
loro ngelak sik telu pengen
tuku BH sik papat njaluk cawet.
nanging dheweke mung duwe duit 1500
rupiah.
piye carane isa nuruti kareoe anake.
yo gampang wae tuku kambil.
kambile di pangan ben ora luwe.
banyune diombe tombo ngelak bathoke
disigar dadi loro lan ditaleni
dienngo BH, terus sepete garek didondomi
dadi cawet deh.
selesai…kan
*”Loro”*
Aku iseng bertanya pada sahabatku Eka
soal bahasa jawa.
Lina: Eka,apa bahasa Jawanya kalau Dua
dua nya sakit ….?.
Eka : loro lorone loro.
Lina: ngaku orang Jawa, piye yo kok ora
iso …..
*”KTP”*
He, kowe reti pora KTP singkatan saka apa.
Saiki kowe menengo lingguh sik anteng
matane di pasang yen uwis
tak weruhi.
siappppppppppp! !!!
oke KTP singkatan saka K “KOTANG”, T ”
TUTUP”, P “PENTIL” retita saiki.
Ning kowe aja omong omong aku mengko
ndak di pecat pak lurah!!!!!
*”doraemon”*
Sapa jenenge bapake lan mboke
DORAEMON?
jawab: dorareti & doraweruh
*”Singkatan Nama anak”
*
enek wong duwe anak limo, jenenge
maribu, marika, marice, marila,
marina.
piye carane nyeluk bareng supaya kabeh
moro
jawab: maribukacelana
*”Opo hayo???”
*
dipencet…. ditekak.. ..bar kuwi di
banting….. Opo hayo?????
Jawabane UMBEL
*”jebul podo wae : Ngantuk”*
Bengi iku lek kresna kejatah ronda,
rumangsa dadi warga desa sing apik
deweke mangkat njujug gerdu seng
panggonane neng kidul deso.
Tekan gerdu deweke nemoni arek-arek
nom-noman sing podo jaga do
pating glemprang sajak ngantuk tur katon
kuyu-kuyu,
“ Wong nom-nom an yahene wes do
ngantuk!”, lek kresna menehi pitutur
“masyo hahhwane hadem hoyo ngene
hhaawake dhewe hkudu teteb
siaga huahahmm …. !” tembunge lek kresna
sing jebule yo podo ngantuke !!
*”Beda Bahasa”*
Ono wong Sundo pas mlaku-mlaku nang
alun-alun kebelet pipis,
mampir dhisik nang WC UMUM.
Pas ketepaan penuh kabeh.
Mari ngono, ono pintu sing mbuka.
Dasare wong Sundo ramah, takok “Atos
(sudah/wis rampung,red) , mas ?”,
lha kok bejone, sing metu wong jowo..
dijawab ambek mangkel thithik,
“ Atos gundulmu..mencret kok..!!”
*”Di uber celeng”*
Sore sore mulih seko angon, Karina petuk-
qan karo Rochatie.
Rochatie: piye kabarmu, waras toh.
Karina : waduh, dino iki aku meh mati
disruduk karo celeng.
Rochatie: lho kok biso ngono, piye
ceritane…? .
Karina : mau pas ngolek godong kleang
(cengkeh), aku petukan karo
celeng. Tak usir karo kayu pring, malahan
ngamuk. Aku di uber uber
arepe di sruduk, untung-nge celeng kuwi
bolak balik tibo kepleset.
Dadine aku sempet menek wit cengkeh.
Rochatie: waduh serem banget yo, nek aku
sing ngalami. Wis pucet lan
pasti awaku ke puyuh puyuh.
Karina : Lho aku yo ngono, kowe pikir si
celenge kepleset banyu opo
haa..!!!!!!! !!!!!!!.. ……… ..
*”Buah”
*
Pong-pong: Buah opo sing doyan
pentil????
Enggar: Embuh yo dab????
Pong-pong: Yo mmBuahmu Kakung.
Hueheeeeee..
Enggar: Astogfiruloohhh. ….
*”eM eL”
*
mbah kakung making love (ML) ama mbah
putri,
mbah kakung : bu, awakmu soyo ayu lan
keset!!
mbah putri : oalahhh ….pak lha wong jarite
melu mlebu,!***?? ????
*”Ku x Ku = ???” (Hitungan Jawa)
*
Ku x Ku = ???
Dihitung pake rumus jawa hasilnya = 2, x =
ping (dalam bahasa jawa)
Jadi KuPINGku = ada 2
NYang belum ngarti bahasa Jawa…ini ada
sedikit pengetahuan :
*”Dua Arti”*
Taukah anda, MADANGISINGTURU.
Punya dua arti dalam bahasa jawa
1. MADANG = makan, NGISING = buang air
besar, TURU = tidur
2. MADANGI = nerangin, SING = yang,
TURU = tidur
*”ORANG JAWA SELALU UNTUNG”*
Kecelakaan Pertama (sepeda motor rusak):
Orang Jawa: “Untung sepeda motor saya
yang rusak”
Kecelakaan Kedua (kaki kirinya patah):
Orang Jawa: “Untung cuma kaki kiri saya
yang patah”
Kecelakaan Ketiga (kedua kaki dan
tangannya lumpuh)
Orang Jawa: “Untung saya masih hidup”
Kecelakaan Keempat (rumahnya ambruk
dan langsung mati)
Orang Jawa: “Untung saya langsung mati,
tidak tersiksa dulu”
Di akherat (dimasukkan ke neraka):
Orang Jawa: “Untung di neraka temannya
banyak”
*”Nama Jawa”*
Ini dari Teman yg orang Jawa:
Dibalik nama-nama pria Jawa
sesungguhnya ada harapan tertentu dari
orangtuanya, agar anaknya kelak kalau
besar bisa sesuai yang diharapkan.. ..
Contohnya :
– Pandai menanam bunga, diberi nama
Rosman.
– Pandai membaiki mobil, diberi nama
Karman.
– Pandai main golf, diberi nama Parman.
– Pandai dalam korespondensi, Suratman.
– Gagah perkasa, Suparman.
– Kuat dalam berjalan, Wakiman.
– Berani bertanya, Asman (askman).
– Ahli membuat kue, Paiman.
– Pandai berdagang, Saliman.
– Pandai melukis, Saniman.
– Agar jadi orang kaya, Sugiman.
– Agar besar nanti padai cari muka,
Yasman
– Suka begituan, Pakman
– Suka makan toge goreng, Togiman
– Selalu ketagihan, Tuman
– Selalu sibuk terus, Bisiman
– Biar pinter main game diberi nama Giman
– Biar bisa sering cuti diberi nama Sutiman
– Biar jadi juragan sate diberi nama Satiman
– Biar jadi juragan trasi diberi nama
Tarsiman
– Biar pinter memecahkan problem diberi
nama Sukarman
– Biar kalau ujian ndak usah mengulang
diberi nama Herman
– Biar pinter bikin jus diberi nama Yusman
– Biar jadi orang yang berwibawa diberi
nama Jaiman
– Biar jadi pemain musik diberi nama
Basman
– Biar awet muda diberi nama Boiman
– Biar pinter berperang diberi nama Warman
– Biar jadi orang Bali diberi nama Nyoman
– Biar jadi orang Sunda diberi nama Maman
– Biar lincah seperti monyet diberi nama
Hanoman
– Biar jadi orang Belanda diberi nama
Kuman
– Biar tetep tinggal di Jogja diberi nama
Sleman
– Biar jadi tukang sepatu handal diberi nama
Soleman
– Biar tetep bisa jalan walau ndak pake
mesin diberi nama Delman
*”Perihal Entut Boso Jowo “
*
Coba deloken, kowe klebu wong opo?
1. Wong sing ORA JUJUR.
Wong sing nek ngentut terus nyalahke
wong liyo.
2. Wong GOBLOG.
Wong sing ngampet ngentut nganti jam-
jaman.
3. Wong sing jembar WAWASAN-e
Wong sing ngerti kapan kudu ngentut.
4. Wong sing SENGSORO
Wong sing pengin banget ngentut ning ora
iso ngentut.
5. Wong sing “MISTERIUS”
Wong sing nek ngentut, wong liyo ora ono
sing ngerti.
6. Wong sing GUGUPAN
Wong sing ujug-ujug nyetop entute nek pas
lagi ngentut.
7. Wong sing PERCOYO awake dhewe
(percaya diri)
Wong sing ngiro nek entute dhewe ambune
wangi.
8. Wong KEJEM (sadis)
Wong sing nek ngentut nang amben terus
ngibaske seprei-ne nang ambene
koncone.
9. Wong sing ISINAN
Wong sing nek ngentut ora muni ning terus
rumongso isin.
10. Wong sing STRATEGIS
Wong sing nylamurke entute kanthi ngguyu
cekakakan.
11. Wong sing BODHO.
Wong sing nek bar ngentut terus ngunjal
ambegan dienggo ngganti entute sing
metu.
12. Wong CETHIL.
Wong sing nyadhangke entute (nek ngentut
diencret thithik-thithik) .
13. Wong SOMBONG
Wong sing seneng ngambu entute dhewe.
14. Wong RAMAH
Wong sing seneng ngambu entute wong
liyo.
15. Wong sing ORA SENENG SRAWUNG
Wong sing nek ngentut ndhelik.
16. Wong “AKUATIK” (iki boso jowone opo
yo? tulung Jad terjemahno)
Wong sing senenge ngentut nang njero
banyu ben-e muni
“ blekuthuk-blekuthu k”.
17. Wong sing ATLETIS
Wong sing nek ngentut karo ngeden.
18. Wong JUJUR
Wong sing ngakoni nek bar ngentut.
19. Wong PINTER
Wong sing niteni ambune entut tonggone.
20. Wong SIAL
Wong sing nek ngentut mesthi katutan
AMPASE.
Mugi-mugi dipun paringi sabar lan
kawelasan.
*”Bahasa Tubuh”
*
Satu layanan baru dari operator selular di
Indonesia saat ini.
Tekan 1 untuk layanan bahasa Indonesia,
tekan 2 untuk bahasa Inggris,
tekan 3 untuk bahasa Perancis, tekan 4
untuk bahasa Cina.
Tekan sepuas puasnya untuk bahasa
tubuh.
*”Razia Pedagang Kali Lima”*
Esuk iku enek patroli polisi pamong praja
nek stasiun.
Sing paling cedak enek tukang duku.
Terus ujare polisi marang tukang duku
Polisi : Sampeyan ngerti ra, yen papan iki
ora etuk nggo dodolan.
Tukang Duku : Nggih pak, nyuwun
pangapunten aku gar reti.
Polisi : “Yen ngono kanggo ukumane
lebokno daganganmu neng bokongmu
nganti entek …!!!! cepeeeeeet!! !!”
Tukang duku : “Nggih pak” (karo sajah
sedih lan brebes mili) teru
dewekke nglebokke siji mboko siji nang
bolongan pantate nganti entek.
Ora let sawetoro suwe dewekke ngguyu
kepingkel-pingkel sampek
mbrebes mili lan kepuyuh-puyuh. …..
Polisi : “Awakmu ngece yo, opo pingin
bakulmu tak kon nglebokke sisan??!!”
Tukang Duku : “Ora pak, aku gak ngece
babar blas, sinambi terus ngguyu
ngakak …”
Polisi : “Terus enek opo kowe terus ngguyu
kepingkel-pingklel? ?!!”
Tukang Duku : “Iku lho pak, nek sebelah
kono enek tukang duren karo
tukang klopo …”
*”Humor Jawa* *”*
Bayan Semun wis meh 6 wulan pindah ning
Kalimantan , kerjo ndik
tambang batubara tengah alas (istilah wong
Samarinda, di lokasi).
Kebetulan ono giliran weekend, ape mulih
Mediun kadohan dadi cukup
ning Samarinda wae.
Langsung wae dijak karo koncone cangkruk
ning pub daerah
Pinang Babaris.
Dasar bayan Semun pengin gaya, opo
maneh duit gajian 6 sasi sik utuh,
pengin dikancani ngombe ambek cewek.
De ’e langsung kondo nang bartender,
“Bang, aku ni udah nam bulan di lokasi.
Tolong carikan cewek seksi,
cantik, putih mulus. Pokoke cewek yang
special. ”
Gak let suwe cewek sing dipesen bayan
Semun teko.
Putih mulus, bahenol, wajahe yo ayu tenan
(nek iki gak masalah,
soalke iso kombinasi make up menor +
lampu remang2).
Cuma bayan semun rodo curiga kok cewek
iki gak sak blaene.
Bayan Semun langsung ngomong ndik
bartender,
“ Kurang ajar kamu ya, aku ini masih normal.
Mosok kamu kasih bencong”.
Bartender nyahut, “Lho mas kan pesen
cewek special, ya ini:
CEWEK SPESIAL PAKAI TELOR!”
[image: Haha][image: Haha]
*”Humor Jawa**”*
Nalika ana program internet mblusuk ndeso,
Bayan Semun tertarik karo
omonge mantri telpon jare komputer kuwi
alat canggih, mesin pinter,
iso mikir dewe …
Mula gak kakehan mikir, dina iku pit
montore sing nembe dicicil telung
sasi, sekolah nang nggadhean swasta..
deweke terus bablas nang pasar kawak
arep tuku komputer (mosok ana
toko kumputer nang pasar kawak).
“Halah… ra rah kursus-kursusan. .. wong
mesin pinter ae kok.. mesthi
isoh lah carane nglakokne ”, ngono pikirane.
Akhire komputer pentium lengkap sak
printere wis tekan omahe.
Bayan Semun iku masiyo ndak ngerti tapi
kemlinthi lan gedhe gengsine …
mula sungkan nek arep njaluk ajar uwong…
“ndak dikira goblog” (padahal ya gak ngerti
tenan)…
komputer dipasang dewe.
Merga wis nate mbantu Pak Lurah masang
komputer nang kelurahan,
mula nek mung carane ngecopne lan
nyambung-nyambunge kabel ya gak
masalah …
Nanging nalika diuripne…
komputerm ana tulisane “printer not found”.
Weruh tulisan ngono mau..
Bayan Semun gak kurang akal, ponakane
sing sekolah wis sekolah smp
diceluk..
“ Nang.. deloken komputerku, iki mau nembe
tuku… iki mesin pinter…
nek kowe cah pinter mesthi ngerti artine
tulisan iku ?’ kandhane Bayan
Semun pura-pura nge-test..
“Gampang… printere mboten kepanggih
leres mboten Lik” jawabe
“Sembarangan. .. iki mesin printer ya jelas
salah”, jawabe bayan Semun.
Tapi batine ragu-ragu,
“ Engko gek kuwi bener, tapi gak mungkin
nek mesin sak mono gedhene
gak eruh.. eh gek aku diapusi karo Koh
Abun sakjane iki mesin
guuuooblog.. . ”, Bayan Semun duwe pikiran
nek diapusi karo sing dodol..
“Koh… kowe aja ngapusi yaa… wong
komputer goblog kok diomongne
pinter, mosok printer gedhene sak mene
kok gak bisa nemokne ki piye ”,
Bayan Semun protes.
“Ora nemu piye”
“Lha iki tulisan .. printer not pond iki”
“Owalah kang Bayan… kuwi dudu
komputere sing goblok tapi durung l
engkap syarate maksude isik butuh driver..”
„Maksude butuh sopir ngono.. lha ku aku iki
rak ya wis siap nyetir
komputer ta ”
„Tunggu ae.. engko tukangku tak kon
mrono.”
Mumpung isik nyambung karo Koh Abun…
Bayan Semn kepingin takon sisan.
Sing mendorong dekne nekat tuku komputer
iku sakjane merga kepingin
iso ndelok gambar wong wedok mliding, wis
kepingin arep ngobrol karo
tanggane kang supri sing saiki nang amrik,
kepingin ngirim duwik lan
mbayar tagihan listrik.
“ Koh nek aku arep ngirim kabar nyang
ponakanku sing nang Hongkong piye?”
“Kowe kudu ngerti alamate”
“Wis tak tulis lengkap alamate kok, malah
tak lengkapi si Panjul ponakane
Bayan Semun, asline Kampung Pingkuk,
nang Hongkong tahun 1998
dikirim biro jasa Bumen Rejo Abadi.. lsp tapi
kok gak ketemu karo
bocahe yaaa.. ”
“Mosok alamate ngono… Nek gak ngerti
persise sampeyan bisa lacak
saka ipene ”
“Ipe sing endi… wong bocahe iki isik
bujangan ya mesthi durung nduwe
dulur ipe ta.. ”
“Wis kang.. kumputermu paken meneh kirim
balik mrene, duwekmu tak
balekno, montormu tebusen meneh”[image:
Wallbash]
*”Nostalgia arek Suroboyo”
*Pas wayahe bulan purnama, Muntiyadi
ngejak Romlah ngelencer nostalgia
numpak bronpit.
Mari ngono, arek loro iku tekan mburine
pabrik paku.
“ Dik, yok opo lek awake dhewe mbaleni
lakon limang tau kepungkur
pas pacaran biyen ?” jare Muntiyadi.
“Iyo cak, setuju.” jare Romlah.
Mari ngono, Romlah dilungguhno ndhik
pager wesi mburine pabrik
paku iku.
Terus ambek Muntiyadi, Romlah dijak
indehoi koyok jamane pas
pacaran biyen.
Moro-moro, Romlah lunjak-lunjak ambek
awake horeg kabeh.
Ndelok bojone giras ngono, Muntiyadi
tambah semuangat.
Wis oleh rong ronde, akhire arek loro iku
nggeblak ceblok ndhik suket.
“Waduh dik, awakmu kok cik girase ” jare
Muntiyadi.
“ Iyo cak, limang taun kepungkur, pager
wesine gak onok setrume. .”
*”Kelangan Anak Mergo Nganggo
Kontrasepsi “*
Critane iki darmaji duwe anak sepuluh,
pancen yo darmaji asal e ndeso,
ora tau mangan bangku sekolah (gendeng
be ’e bangku dipangan !!),
Darmaji karo bojo ne surpa’ah ora tau
nggawe alat kontrasepsi. ..!
Saben ngono yo mesti kebobolan.
Dasar yo Darmaji, ndelok bojone njenthit,
mulet, angop, nyapu, ngepel,
langsung napsu ne nglunjak …
Ghandule njaluk dicelupno nang iku ne
Surpa ’ah. Ga sadar be’e lek anak e
wis limo…!!
Akhire darmaji konsultasi nang dokter
Sukardi, tonggone dewe..!!
Darmaji ngomong nang dokter “Pak dokter,
kulo niki duwe anak limo,
tapi kulo ndelok bojo kulo njenthit mulet,
angop, nyapu, ngepel,
mesti napsu kulo nglunjak, pingin numpaki
bojo kulo! Lha tapi pak dokter,
nanging kulo mantun numpaki bojo kulo,
bojo kulo mesti meteng,
lha piye iki dokter ?”
Doktere ngomong “Lha sampeyan iki ora
nggawe alat kontrasepsi tah?”
Darmaji ngomong “Opo dok? Kontakseksi?
Opo iku aku gak eroh dok ?”
Moro dokter ngomong “KONTRASEPSI
GOBLOK!! Iku semacam alat ngango
cek bojone sampeyan ora meteng, koyo iki
lho (dokter e ngetokno
KONDOM )”
Jarene darmaji “Wah, iyo tah dok, tak cobak
e dhisik, piro biyayane dok ?”,
Dokter e nyauti “Wis kondom e ae
sampeyan tebus, rongpuluh ewu wae!
rong minggu maneh sampeyan mreneo
maneh yo, aku pingin ngecek
sampeyan !”
“Oye, dok!” jarene darmaji.
Bareng selang rong minggu darmaji teko
nang dokter sukardi.
“Wuaah dok pancen manjur jarene
sampeyan! anak kulo saiki kari siji?”
jarene darmaji.
Doktere kaget. Terus ngomong “Lho anak e
sampeyan koq iso kari siji?
yo opo ceritane ?”
“Ngene critane dokter, winginane pas
marine dokter maringi kulo kondol”
Jarene dokter e “kondom goblok !”
Jarene darmaji “Oh iyo… kondom! Lha
maringono kulo ten dalem,
langsung nganclap bojo kulo supa’ah,
langsung kulo tumpaki, lha…
Mari numpaki bojo kulo niku, kula langsung
dahar kaliyan anak kulo sing
nomer loro, telu, papat kaliyan limo … Lha
sing nomer siji ora ono ndek
omah …anak kulo sing nomer siji tasik
sekolah. Pas mari dahar,
kondom niku kulo pangan kalian ngombe
teh. Nah … selang limang menit
weteng kulo mules kebelet ngeseng. Pas
arep mlebu jheding,
celono kaliyan sempak kulo, kulo plorotno.
Durung sampe mlebu jheding
kulo ngentut. Lha pas ngentut, kondom niku
wau metu, terus mlembung
guueedhe sampe pecah..dhaar. .!! Nah
papat-papate anak kulo wau
mrisani kejadian mau, ngguyu-ngguyu kekel
karo nyekeli weteng sampe
nangis-nangis karo ga kuat ambekan.
Sampek-sampek kepapat-papate
anak kulo wau mati!!”
*”Humor Jawa**”*
si tino (bukan nama sebenarnya) ponakane
bayan semun termasuk bocah
lugu nanging bocah manis gak tau mbantah
apa perintahe wong tuwo,
tapi rada kuper, sing jeneng pacaran ae
durung tau.. lha wong lagi
nyedhak cah wedok ae wis ndredheg
gemeteran ngewel jeee …
mula termasuk genre stmj alias setengah
tuwo masih jomblo …
angger ditakoni “kapan kawin?”
jawabe mung, “may”… maksude “may be
yes may be no”… masiyo telat
kawin tapi sebagai cowok sing gak neko-
neko, dijamin nek segel abang
sing ana tulisane “do not accept if the seal
is broken” isik utuh tanpa
cacat utawa baret..
kocap kacarito, sambel kecap ditambah
merico … bener apa jare
unen-unen “jodo, rejeki lan mati iku pesthi”,
ujug-ujug si tino rabi karo
si tini (bukan nama sebenarnya).
merga dianggep bocah kolokan, anak mami,
mula ing titi wanci
menjelang dadi mnaten ibune sibuk,
kepingin banget ngajari si tino piye
carane memperlakukan isteri ing malem
pengantin mengko.
ibune kuwatir nek tino gak ngerti apa sing
diarani “ngadu saliro tanpa
busono” iku mula dijelasne apa sing kudu
ditindakne karo bojone…
(ibune lali nek wedhus kae gak nate ana
sing ngajari ya bisa dhewe..
he,he,he …) “le… kowe engko turu sak
amben bareng bojomu,
aja nganggo pakean, terus kowe
rangkulan.. bagian awakmu sing atos
kuwi lebokna nang nggone bojomu pipis,
terus mlebu-metu bolak-balik
bareng karo aba-aba kenthongan sing tak
tabuh saka njaba ” ngono
dhawuhe ibune, si tino manggut ngerti.
singkat crita, pas malem ngantenan ibune
lungguh nang ngarep lawang
pengantin nggawa kenthongan rondha.
sakwise ana aba-aba siap … ibune tino
nuthuk kenthongan.. thok…
thok.. tok.. wiwitane alon-alon… saben
limang kethukan mendeg dhisik….
terus tambah suwe tambah cepet..
thok,thok,thok.
thok,.thok,
terothok,terothok, terothok. .. akhire kaya
titir banjir..
sakwise sekitar limalas menit saka njero
kamar si tino karo bojone
jerit-jerit njaluk tulung …
wong-wong kaget… lawang didobrak alon-
alon ditiliki mbokmenawa ana
masalah.
tenan, nang njero kamar si tino gudras getih
bathuke babak bundhas …
“lho iki piye.. ana apa nduk….???. ..”
“ng…. anu mbok… mas tino nggejlug-
nggejlukne bathuke nang njero
kloset ”
ealah….. dasar….
*”Sayembara Juragan Tambak “
*Onok juragan tambak jenenge Sablah
ngadakno sayembara.
“ Sopo ae sing wani njegur nang tambakku,
bakal oleh hadiah Sepeda
Montor. ” jare Sablah.
Akeh wong sing ngumpul ndhelok
sayembarane, tapi gak onok sing wani
njegur nang tambak.
Masalae tambake isine dhudhuk iwak tapi
boyo, nyambik, bajul lan sak
panunggalane.
Mergo gak onok sing wani njegur, hadiae
digenti dhadhi montor
kijang anyar.
Tapi tetep ae gak onok sing wani njegur
mergo merinding ndhelok
boyone guedhe-guedhe mangap kabeh.
Akhire ambek Sabalah hadiae ditambah
maneh, montor kijang anyar
ambek omah sak isine.
Tapi tetep ae gak onok sing wani njegur.
Mari sepi meneng kuabeh, moro-moro
Muntiyadi njegur nang tambak.
Penontone keplok-keplok kabeh ndhelok
Muntiyadi gelut ambek boyo.
Kiro-kiro wis sak jam, akhire Muntiyadi
tampil sebagai pemenang.
Cumak yo ngono, awake dhedhel kuabeh.
Wis mari ambekan, Sablah marani arep
nyerahno hadiae, tapi Muntiyadi
nolak.
“ Yo wis tak tambahi dhuwik limangatus juta”
jare Sablah, tapi Muntiyadi
tetep nolak.
“ Tak tambahi mas-masan sak kilo” jare
Sablah maneh, Muntiyadi tetep
gak gelem.
“ Wis ngene ae, awakmu njaluk opo ae, tak
turuti” jare Sablah gak
gelem kalah.
“Aku njaluk arek sing njungkrakno aku mau
digowo rene” jare Muntiyadi
*”OOM… TULUNG DOLEKNO WEDUSKU
PISAN “
*Santoso kerjone angon wedhus, lek
mangkat esuk molih sore.
Pas nggiring wedhuse mlebu kandang kok
kurang siji.
Santoso nggoleki muter-muter gak ketemu-
ketemu.
Akhire Santoso menek uwit beke wedhuse
ketok teko ndukur,
tapekno gak ketok jugak.
Pas arep mudhun Santoso kaget, gak sido
mudhun soale ndhok ngisor
uwit onok mat Pithi mbarek Saropah lagi
pacaran.
“ Dik, bukaken rokmu age, aku mung kate
ndelok ae kok” jare mat Pithi
“Ojok ah cak, aku wedi engkok onok setan
liwat” jare Saropah.
“Sumpah dik, aku mung pengin eruh ae kok,
ayo ta bukaken…sumpah
tenan dik, wis ta percoyo-o” mat Pithi wis
gak sabar.
Krungu sumpahe mat Pithi, Saropah
langsung ngangkat rok-e (tibakno gak
nggae kathok).
“ Wuik….. apike rek….. sak ndonya ketok
kabeh” jare mat Pithi.
Santoso krungu ngono langsung mbengok
“ Om, om, tulung delokno wedhusku ndhelik
ndhok kono gak?”
*”MALING DI KELAMUTI PEDHET (ANAK
SAPI)”
*Mari ngunci kandang sapi, Sutaji mergoki
onok arek menek ondho katene
mlebu kamare Romlah.
Ambek Sutaji, ondhone digedrok-gedrok
sampek malinge ceblok.
Mari ngono, malinge diseret dilebokno
kandang ndhik mburi omah.
Mari klambine dicopoti kabeh, malinge iku
mau dicancang nang cagak.
“ Kapokmu kapan !!!, mene isuk tak laporno
juraganku, saiki turuo ae sing
kepeNak ” jere Sutaji.
Isuke Sutaji ngejak bapake Romlah marani
maling sing dicancang Sutaji.
Bareng diparani tibake malinge semaput,
awake pucet, peok,
ambune basin, ambek dhodhone abhang
kabeh.
“Lho Ji, iki Na Togog sing mbiyen nginceng
anakku.
Waduh saknone arek iki Ji, mari kon
kelamuti tah Ji ?”…
“Lha lapo aku ngelamuti maling !!!,
sampeyan takokno dhewe Nang
areke ”.
Mari diguyang banyu, malinge tangi maneh.
“ Opoko kon iku Le ?” … Jare Bapake
Romlah.
“ Ampun Pak… sak wengi aku bengok-
bengok gak onok sing nulungi.
Pedhet sampeyan iku gak onok mboke
tah ?”.
????!!!@%$&* (??|\|}=[ {$%@!?!?! ??? …

Iklan

18 Komentar (+add yours?)

 1. read my article
  Jul 15, 2012 @ 20:07:40

  Good day! I could have sworn I’ve visited your blog before but after looking at many of the posts I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m definitely delighted I discovered it and I’ll be book-marking it and checking back regularly!

  Balas

 2. All Details
  Sep 25, 2012 @ 19:27:27

  Hi, I do believe this is a great web site. I stumbledupon it
  😉 I will return once again since I saved as a favorite it.
  Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue
  to guide other people.

  Balas

 3. kızlar
  Feb 26, 2013 @ 21:52:22

  I’m not that much of a online reader to be honest but your
  blogs really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your site to come back later on. All the best

  Balas

 4. Todo tipo de adivinanzas
  Mar 13, 2013 @ 05:43:54

  Spot on with this write-up, I actually feel this site needs a
  lot more attention. I’ll probably be returning to read more, thanks for the information!

  Balas

 5. golf newsmb laaouni mb laaouni
  Mar 14, 2013 @ 03:50:54

  Thanks for finally writing about >KUMPULAN GUYONAN JOWO |
  BLOG-e WONG JOWO <Liked it!

  Balas

 6. Fırsat Haberleri
  Mar 16, 2013 @ 04:50:35

  It’s actually a great and helpful piece of information. I’m glad
  that you just shared this useful information with us.
  Please keep us informed like this. Thank you for sharing.

  Balas

 7. Therese
  Mei 02, 2013 @ 01:34:19

  I think this is among the most important information for me.

  And i’m glad reading your article. But wanna remark on some general things, The web site style is perfect, the articles is really nice : D. Good job, cheers

  Balas

 8. http://www.frivoyun.com
  Mei 03, 2013 @ 01:56:07

  Greetings! Very helpful advice within this post!
  It is the little changes that produce the largest changes.
  Many thanks for sharing!

  Balas

 9. ebay misspelled
  Mei 07, 2013 @ 07:46:20

  Great post. I was checking constantly this weblog and I am impressed!
  Extremely helpful information specifically the remaining part
  🙂 I maintain such information much. I was looking for this particular info for a long time.

  Thanks and good luck.

  Balas

 10. Marguerite
  Mei 15, 2013 @ 12:07:32

  I comment each time I like a article on a
  site or if I have something to contribute to the discussion.

  It is triggered by the passion displayed in the post I looked at.
  And on this article KUMPULAN GUYONAN JOWO | BLOG-e WONG JOWO.
  I was actually moved enough to post a leave a responsea response 🙂 I do have a couple
  of questions for you if you do not mind. Is it only me or
  do some of the comments come across as if they are coming from brain dead visitors?
  😛 And, if you are posting on additional online sites, I’d like to keep up with anything new you have to post. Could you list all of all your public pages like your Facebook page, twitter feed, or linkedin profile?

  Balas

 11. motocykle salon
  Mei 17, 2013 @ 15:48:05

  Posiadasz faktycznie kapitalną witrynę, trzeba zaznaczyć:
  niczego jej nie brakuje – dobrze tutaj było zajrzeć!

  Pragnąłbym dowiedzieć się przy okazji, co uważasz o mojej działalności na blogu – byłoby ciekawie,
  gdybyś zajrzał/zajrzała… Dziękuję z góry!

  Balas

 12. This Site
  Mei 23, 2013 @ 03:08:45

  Sweet blog! I found it while browsing on Yahoo News. Do you have
  any tips on how to get listed in Yahoo News? I’ve been trying for a while but I never seem to get there! Many thanks

  Balas

 13. biblica direct coupon code
  Jun 12, 2013 @ 18:10:34

  I have been exploring for a bit for any high-quality articles or weblog posts
  on this kind of house . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this site.
  Reading this information So i am glad to exhibit that I’ve a very just right uncanny feeling I came upon just what I needed. I such a lot undoubtedly will make certain to do not omit this site and give it a look regularly.

  Balas

 14. Spam engine
  Jun 16, 2013 @ 23:34:58

  Its like you read my mind! You seem to grasp a lot about this,
  such as you wrote the guide in it or something.
  I believe that you just can do with some % to pressure
  the message house a little bit, but other than that, this is great blog.
  A great read. I’ll definitely be back.

  Balas

 15. adopcja serca
  Jun 25, 2013 @ 21:16:17

  Greetings! Quick question that’s totally off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My website looks weird when browsing from my iphone4. I’m
  trying to find a theme or plugin that might be able to correct
  this problem. If you have any suggestions, please share.
  Appreciate it!

  Balas

 16. George
  Jul 30, 2013 @ 19:32:27

  I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was wondering what all is needed to get setup? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?

  I’m not very web smart so I’m not 100% sure. Any tips or advice would be greatly appreciated.
  Kudos

  Balas

 17. Yvette
  Agu 27, 2013 @ 23:42:57

  I think this is one of the most important information for me.

  And i am glad reading your article. But should remark on some general things,
  The site style is perfect, the articles is really nice :
  D. Good job, cheers

  Balas

 18. Bella
  Apr 05, 2014 @ 16:28:20

  I like the helpful info you provide for your articles.
  I will bookmark your weblog and test once more right here frequently.
  I am fairly sure I’ll be informed lots of new stuff
  right here! Best of luck for the next!

  Balas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: