MATANE KUNTAL

Mat Pithi, arek Suroboyo iku pancen mbethik
mulai cilik. Dadi nek sak iki sabane nggone
‘Pusat Perdagangan Barang Empuk dan enak’
iku yo wis gak aneh maneh. Cilik-e mbiyen tau
ngintip manten anyar sing kamare saka gedheg.
pasngintip wong main mau onok sing eruh, ya
mantene iku dewe. Gedheg-e digablok, Mat
Pithi klilipen.
Ya iku sebabe, Mat Pithi matane sing situk
diganti mbarek neker, sing digambar koyok
moto. Akibat klilipen gedheg mau terus dadi lan
infeksine, mborok, abuh, terus kudu dicopot.
dadi nek klirak-klirik ya cumak moto sing situk-e
maneh. Sing neker, endi isok?
Nuruti kandane Dul Kimpong, kancane, ben
bengi mata sing digawe saka beling mau
dicopot terus dikum nang gelas. isuk-isuk tangi
turu, banyu sing digae ngekum moto mau
diombe. Mat Pithi percaya ae mbarek usule
kancane mau. Jarene, pasti iku goroh, suwe-
suwe isok metu motone maneh. Wuik, endi isok,
cak? Ngono iku, lho, ya percaya ae Mat Pithi iki.
Saben bengi Mat Pithi gak lali ngrendem
matane sing beling mau nok gelas. Ben dina yo
gak lali ngombe banyu rendemane mata mau
pas tangi turu isuk-e. Nek wis ngono buru adus,
terus budal nyambutgawe.
Sak wijine dina, Mat Pithi dolin mbarek Dul
Kimpong nang Jarak. Ketepakan oleh wedokan
sing lumayan, mulihe ya sampek bengi. “Aku
tanduk ping loro, cak”, jare Mat Pithi.
Mulih kebengen, tapi tetep gak lali ngekum
matane mau. Merga bengine mari ‘kerja keras’,
kathik wis bengi pisan, pas isuk-e tangine ya
gedandapan gak karuan. Lha wong tanginen
kawanen.
Ambek setengah melek gelas diangkat, terus
diombe. Cumak-e Mat Pithi ya kaget. Lha yok
opo katene gak kaget, wong mata belinge mau
durung dijupuk, malah katut dilek, mlebu nang
wetenge.
Wis, malih Mat Pithi iki rodok gak iso gaya. Lha
yok opo, matane malih cumak siji thok. Sing
sijine mendelep lha wong gak onok ganjele.
Cumak onok perubahan sing dialami mbarek
Mat Pithi. Onok nek wis limang dina iki gak isok
ngising. Sedina rong dina jik gak dirasakno.
Tapi bareng wis meh seminggu, wah, ya gak
tepak iki, rek. Batine Mat Pithi.
Mat Pithi mutusno kate nekani dokter Gandul
langganane. Iki dokter wis tuwa, lan
pengalamane akeh. Mat Pithi wis bolak-balik
berobat nang dokter iki. Sing sering ya merga
‘kepatil’. Cumak sing sak iki ya merga pirang-
pirang dina gak isok ngising mau. Katene
konsultasi, lah.
Teka nang doktere mau, Mat Pithi dikongkon
mlebu kamar. Mari ngono doktere mlebu. Mat
Pithi dikongkon mbukak cawete, terus
dikongkon njengking.
Tepak dokter Gandul mau mriksa silit-e Mat
Pithi, dokter sing wis cukup umur iku mara
kaget, raine pucet, ambegane ngos-ngosan,
karo lungguh kursi. Sak wise ngombe banyu,
dokter mau ditakoni Mat Pithi.
“Enten nopo, pak dokter. Kok ketingalane
sampeyan kaget”
Dokter mau jik durung isok ditakoni, Dek-e jik
lenger-lenger. Rodok suwe matane merem,
mbarek noto ambegane lan ngelus-elus dada.
“Enten nopo, pak dokter?”
“Ngene lho Mat. Awak iki lak wis tuwo. Dadi
dokter wis onok nek telung puluh tahun. sak
lawase aku praktek dokter mau, yo buru iki aku
DIPENDILIKI SILIT !”
Dadi, rupane mata gelase Mat Pithi mau
ngganjel ndik bolongane silite Mat Pithi!

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: