UNDANGAN PERNIKAHAN WILL-KATE (JAVA VERSION)

Nambut Silaning Akrami
Kate Middleton, Amd. ( Putri Bpk. Michael /
Ibu Carole)
kaliyan
William Arthur Phillip Louis, SE., MM.
( Putra Bpk. Charles Philip Arthur George /
Ibu Diana Spencer .almh)
Dhaup Suci :
Dinten : Jumat Kliwon, Suryo Kaping : 29
April 2011, Wanci Tabuh : 09.30, Mapan
ing Wsminster Abey, London
Winantu Sagunging Pakurmatan,
Kanthi Lumaraping Nawala Sedhahan,
Minangka Sesulih Pisowan Kula Wonten
ing Ngarsa Panjenengan, Sinartan
Nyadhong Berkahing Gusti Ingkang Maha
Tunggal, Kula Sabrayat Hanggadhahi
Pangangkah Badhe Ngawontenaken
Syukuran Tuwin Pawiwahan Dhauping Sri
Penganten Anak Kula,
Dinten : Jumat Kliwon, Suryo Kaping : 29
April 2011, Wanci Tabuh : 12.00– 14.00,
Mapan ing Gedung Kraton Buckingham,
London.
Setuhu Badhe Damel Bombong Saha
Mongkoging Manah Kula Sabrayat, Bilih
Dhangan ing Penggalih Saha Sepen ing
Sambekala Bapak / Ibu Kepareng Rawuh
Hangestreni Saha Paring Puja Pangastuti
Dhumateng Anak Kula Sri Penganten,
Supados Dados Kaluwarga Ingkang Bagya
Mulya
Wasan Kula Sagotrah Hangaturaken
Agunging Panuwun Saha Nyuwu Lubering
Pangaksami Sadaya Kekirangan Dalah
Kalepatan Kula.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: